pomoc psychologiczna

Psychiatra a psycholog – czym się różnią i do kogo się udać?

Wiele osób myli ze sobą profesję psychiatry z profesją psychologa. Warto jednak poznać różnice pomiędzy tymi dwoma specjalistami, aby w razie potrzeby szybko udać się do odpowiedniego gabinetu. Zobacz, kim dokładni jest psychiatra, a kim z kolei jest psycholog!

Psychiatra – lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii

Psychiatria jest dziedziną medycyny, która skupia się na funkcjonowaniu mózgu oraz procesach psychicznych, a w szczególności na zaburzeniach oraz na chorobach psychicznych. Psychiatra, czyli specjalista w tej dziedzinie, jest lekarzem, który ukończył studia medyczne i odpowiednią specjalizację.

Ze względu na swoje przygotowanie do pracy psychiatra ma odpowiednie uprawnienia, między innymi może on:

  • wystawić receptę na leki
  • wystawić zwolnienie lekarskie
  • wystawić skierowanie na badania
  • wystawić skierowanie do szpitala lub innej placówki albo lekarza

Z pomocy psychiatry można obecnie skorzystać w wielu placówkach, również tych prywatnych. Gdy poszukiwany jest sprawdzony psychiatra Poznań to jedno z miast, w którym można umówić się na konsultację z tym specjalistą.

Psycholog – absolwent studiów psychologicznych

Z kolei psychologiem nazywa się osobę, która ukończyła studia psychologiczne. Zajmuje się ona prowadzeniem różnych czynności, między innymi może prowadzić konsultacje psychologiczne, wystawiać diagnozy psychologiczne, przeprowadzać testy oraz prowadzić warsztaty psychologiczne.

Gdy psycholog ukończy dodatkowe studia podyplomowe w dziedzinie psychoterapii, może on również pracować jako psychoterapeuta. Wtedy może on prowadzić psychoterapię, na przykład psychoterapię indywidualną, grupową, psychoterapię par, rodzin, dzieci, młodzieży.

Warto podkreślić, że w związku z tym, że psycholog nie jest lekarzem, nie ma on takich uprawnień jak psychiatra.

Do psychiatry czy psychologa – kiedy udać się do tych specjalistów?

Zarówno psychiatra, jak i psycholog mogą być bardzo pomocni wtedy, gdy pojawiają się problemy natury psychicznej.

Wizyta u psychiatry wskazana jest przede wszystkim w sytuacji, gdy odczuwamy poważne dolegliwości wpływające na nasze codzienne życie, na przykład jak znaczne pogorszenie nastroju, jego wahania, lęki, nerwicę. Wówczas psychiatra może przepisać odpowiednie leki, które pozwalają na złagodzenie tych dolegliwości.

Z kolei psycholog wskazany jest głównie w sytuacji, gdy prowadzenie farmakoterapii nie jest konieczne, ale wskazana jest pomoc polegająca na rozmowie, pokierowaniu, terapii psychologicznej. Bardzo często u wybranych pacjentów prowadzi się również jednocześnie leczenie u psychiatry oraz psychoterapię.

About the author

Dodaj komentarz