sadowy podzial majatku

Podział majątku przed sądem – kiedy jest konieczny i jak się odbywa?

Podział majątku jest jedną z czynności, która wywołuje wiele problemów. Kiedy jest on prowadzony i jak się odbywa?

Kiedy odbywa się podział majątku?

Sądowy podział majątku zazwyczaj ma miejsce w kontekście rozwodu, gdy para nie może dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku i pasywów. Również podział ten jest prowadzony bardzo często w momencie, gdy dochodzi do przekazania spadku, który przypada co najmniej dwóm spadkobiercom. Z podziałem majątku mamy też do czynienia w sytuacji, gdy doszło do darowizny, która przypada przynajmniej dwóm osobom, dlatego muszą on dokonać między sobą podziału mienia.

Jak odbywa się podział majątku?

Podział majątku może być wykonany bez angażowania sądu, gdy strony są zgodne co do podziału aktywów i pasywów. Z kolei wtedy, gdy pojawiają się spory, sprawa trafia najczęściej do sądu. Strony muszą przedstawić pełny i dokładny wykaz wszystkich składników majątku małżeńskiego oraz długów lub innego otrzymanego majątku na skutek spadku lub darowizny. Obejmuje to nieruchomości, rachunki bankowe, inwestycje, konta emerytalne, majątek osobisty i wszelkie inne aktywa lub długi.

Sąd może zażądać wyceny majątku w celu ustalenia jego wartości rynkowej. Jest to często konieczne w przypadku aktywów takich jak nieruchomości, firmy lub cenny majątek osobisty. Potem strony mogą przedstawić swoje racje i dowody przed sądem lub negocjować ugodę przy pomocy prawników. Sąd podejmie decyzje w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy i obowiązujące przepisy prawa.

Następnie sąd decyduje o podziale. W przypadku małżeństwa może być on nierówny. Oznacza to, że sąd dąży do sprawiedliwego podziału majątku i długów, ale niekoniecznie po równo. Sąd bierze pod uwagę takie czynniki, jak długość małżeństwa, wkład finansowy każdego z małżonków oraz potrzeby dzieci. Wobec tego sprawy tego typu mogą być dla stron wymagające, gdy pojawiają się pomiędzy nimi spory dotyczące posiadanego majątku. Zdarza się, że takie sprawy są również bardzo czasochłonne.

Czy przy podziale majątku konieczny jest prawnik?

Chociaż do podziału majątku nie jest konieczne angażowanie prawnika, jego zatrudnienie może być bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ może on wtedy zaoferować kompleksową pomoc w ramach analizy sprawy, przygotowania dokumentów i reprezentacji sądowej. Gdy jest poszukiwany adwokat Zabrze – https://www.dlociok.pl/ to jedno z tych miast, w którym można skorzystać ze wsparcia prawników mających duże doświadczenie w sprawach spadkowych, rozwodowych i innych sprawach majątkowych.

Konsultacja z prawnikiem doświadczonym w prawie rodzinnym jest zatem kluczowa sprawnego dla poruszania się po meandrach prawnych i osiągnięcia sprawiedliwego i zgodnego z prawem podziału majątku w sądzie!

About the author

Dodaj komentarz