wodna pompa

Pompa z pierścieniem wodnym – co to jest, jak działa?

Pompy próżniowe wyposażone w pierścień wodny stosowane są w różnych branżach. Czym dokładnie są tego typu urządzenia?

Pompa z pierścieniem wodnym – co to jest?

Pompa z pierścieniem wodnym, znana również jako pompa próżniowa z pierścieniem cieczowym, to rodzaj pompy wyporowej stosowanej do tworzenia podciśnienia lub obszaru niskiego ciśnienia w układzie zamkniętym. Działa w oparciu o zasadę uszczelnienia cieczowego, co odróżnia ją od innych typów pomp próżniowych.

Budowa pompy z pierścieniem wodnym

Kluczowym elementem pompy z pierścieniem wodnym jest wirnik, który zazwyczaj jest wielołopatkowym kołem obrotowym. Wirnik jest umieszczony w cylindrycznej obudowie, która jest częściowo wypełniona cieczą uszczelniającą, często wodą, która tworzy wewnątrz obudowy wirujący pierścień cieczy.

Również pompa z pierścieniem wodnym – https://www.garenpost.com.pl/pompy-z-pierscieniem-wodnym.html posiada otwory wlotowe i wylotowe. Otwór wlotowy to miejsce, przez które pompowany gaz lub powietrze jest wprowadzany do pompy, natomiast otwór wylotowy to miejsce, w którym gaz jest usuwany po sprężeniu.

Działanie pompy z pierścieniem wodnym

Po uruchomieniu pompy z pierścieniem wodnym jej wirnik obraca się, wytwarzając siłę odśrodkową, która wypycha płyn uszczelniający na zewnątrz w kierunku wewnętrznej ścianki obudowy. Tworzy to wirujący pierścień cieczy wokół wirnika.

Gdy wirnik nadal się obraca, dochodzi do powstania szeregu komór lub kieszeni pomiędzy łopatkami wirnika a pierścieniem cieczowym. Kiedy otwór wlotowy jest otwarty dla opróżnianego układu, do tych komór zasysany jest gaz lub powietrze.

W miarę dalszego obrotu wirnika, kieszenie gazowe pomiędzy łopatkami zmniejszają się ze względu na zwężenie pierścienia cieczowego, co powoduje sprężanie gazu, podnosząc jego ciśnienie. Gdy gaz zostanie sprężony do żądanego ciśnienia, jest on wyprowadzany przez otwór wylotowy pompy.

Płyn uszczelniający w pompie tego rodzaju spełnia kilka funkcji:

  • Zapewnia hermetyczne uszczelnienie pompy, zapobiegając przedostawaniu się gazu z powrotem do układu,
  • Pomaga ochłodzić pompę podczas pracy, ponieważ proces sprężania gazu generuje ciepło,
  • Smaruje wirnik, zmniejszając zużycie i tarcie.

Jakie zalety ma pompa z pierścieniem wodnym?

Pompy z pierścieniem wodnym są znane ze swojej niezawodności i zdolności do tłoczenia różnego rodzaju gazów, również tych korozyjnych.

Są często stosowane w takich zastosowaniach, jak destylacja próżniowa, produkcja papieru, przetwarzanie żywności i przetwarzanie chemiczne.

Warto jednak wskazać, że mogą one nie osiągać tak wysokiego poziomu podciśnienia, jak inne typy pomp próżniowych, takie jak rotacyjne pompy łopatkowe, które lepiej nadają się do zastosowań o bardzo wysokiej próżni.

About the author

Dodaj komentarz