prawna obsluga firm

Obsługa prawna firm – jaki zakres usług obejmuje?

Obsługa prawna firm, często świadczona przez kancelarie adwokackie lub radcowskie, obejmuje szeroki zakres zagadnień prawnych. Jakie usługi najczęściej świadczone są w takim właśnie zakresie? Przyglądamy im się bliżej!

Firmy często decydują się na obsługę prawną, aby zarządzać kwestiami prawnymi, minimalizować ryzyko i zadbać o zgodność z przepisami prawa i regulacjami, co ostatecznie przyczynia się do efektywniejszej i bezpieczniejszej działalności. Jakie wsparcie zapewniają prawnicy?

Założenie działalności

Przede wszystkim firmy mogą liczyć na pomoc w wyborze właściwej struktury prawnej oraz w założeniu biznesu, który będzie spełniał wszystkie wymagania prawne i będzie zoptymalizowany pod kątem podatkowym.

Doradztwo prawne

Firmy korzystające z obsługi prawnej biznesu mogą otrzymać profesjonalne doradztwo w ramach swojej działalności, dlatego wtedy, gdy pojawiają się jakiekolwiek pytania, wystarczy, że pracownicy lub właściciel firmy zwróci się do kancelarii.

Przygotowywanie dokumentów

Także obsługa prawna firm Gliwice – https://jpm-adwokaci.pl/przedsiebiorcy/ i w innych miastach obejmuje sporządzanie, przeglądanie i negocjowanie umów i porozumień, takich jak umowy z dostawcami, z klientami i umowy partnerskie.

Prawo pracy

Prawnicy udzielają wskazówek dotyczących umów o pracę i innych form zatrudniania pracowników i zasad obowiązujących w miejscu pracy. Również obsługa obejmuje rozwiązywanie sporów pracowniczych, ustalanie kwestii płac i godzin oraz zgodności z prawem pracy.

Opodatkowanie

Doradztwo w zakresie strategii podatkowych, odliczeń i ulg mających na celu minimalizację zobowiązań podatkowych. Dodatkowo możliwa jest obsługa obowiązków podatkowych, audytów i sporów.

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Prawnicy służą udzielaniem wsparcia prawnego przy fuzjach, przejęciach, zbyciach oraz due diligence. Mogą przygotowywać umowy oraz negocjować je.

Upadłość i restrukturyzacja zadłużenia

Udzielana jest pomoc przy składaniu wniosków o upadłość i planach restrukturyzacji zadłużenia, gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Także prawnicy zapewniają doradztwo w zakresie praw wierzyciela i obowiązków dłużnika.

Rozstrzyganie sporów

W ramach usług znajduje się reprezentowanie spółki w sporach prawnych, w tym sporach kontraktowych, procesach pracowniczych i działaniach regulacyjnych. Możliwe jest też dochodzenie lub obrona przed pozwami w sądzie lub za pomocą alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak arbitraż i mediacja.

Bankowość i finanse

Świadczona jest pomoc przy transakcjach finansowych, pożyczkach i liniach kredytowych oraz doradztwo w zakresie regulacji finansowych.

Zakres obsługi prawnej firm jest zatem bardzo szeroki i można w dużym stopniu dostosować go do konkretnych potrzeb i celów prowadzonej działalności.

About the author

Dodaj komentarz