oddluzanie na czym polega

Firmy oddłużeniowe – jak pomagają swoim klientom w wyjściu z długów?

Firmy zajmujące się oddłużeniem oferują różne usługi pomagające swoim klientom wyjść z długów. Jakie usługi świadczą tego typu firmy? Jakie są najważniejsze zalety związane z ich obsługą? Wyjaśniamy!

Negocjacje dotyczące uregulowania zadłużenia

Najczęściej firmy oddłużeniowe świadczą usługę, w ramach której jej specjaliści zajmują się oddłużeniem poprzez negocjuje spłaty długów klienta z wierzycielami, aby uzyskać kwotę niższą niż całkowita należność.

Dzięki temu mogą oni pomóc w ustaleniu korzystnego planu płatności, aby łatwiej uregulować różnego rodzaju zadłużenia.

Konsolidacja zadłużenia

Firmy zajmujące się oddłużeniem mogą pomóc klientom skonsolidować swoje długi w jedną, łatwiejszą w zarządzaniu pożyczkę o niższym oprocentowaniu oraz wydłużonym okresie spłaty.

Może to ułatwić dokonywanie miesięcznych płatności i zmniejszyć ogólne obciążenie zadłużeniem, dzięki czemu będzie można łatwiej poradzić sobie z długami.

Doradztwo kredytowe

Wiele firm zajmujących się redukcją zadłużenia oferuje usługi doradztwa kredytowego, aby edukować klientów w zakresie budżetowania, zarządzania finansami i strategii spłaty zadłużenia.

Doradcy kredytowi współpracują z klientami w celu opracowania spersonalizowanych planów spłaty ich długów, a także mogą pomagać im w uzyskaniu korzystnych pożyczek i kredytów, na przykład konsolidacyjnych na spłatę długów.

Pomoc w upadłości

W przypadku skrajnych trudności finansowych firmy zajmujące się oddłużeniem mogą pomóc klientom w zbadaniu opcji upadłości konsumenckiej, która pozwala na pozbycie się długów skutecznie.

W tym zakresie mogą pomóc klientom w poruszaniu się po związanych z nimi procesach prawnych.

Negocjowanie z wierzycielami

Firmy zajmujące się oddłużaniem także mogą negocjować z wierzycielami swoich klientów w celu uregulowania zaległych rachunków, gdy pojawiają się problemy ze spłatą.

Usługi prawne

Firmy prowadzące oddłużanie Katowice oraz w innych miastach służą także obsługą prawną klientów.

Mogą między innymi zająć się analizą sytuacji klienta oraz otrzymanych przez niego pism, przygotowywać pisma, reprezentować klientów w sądzie w razie zadłużenia. Mogą także zapewnić wsparcie prawne w przypadku agresywnych lub niezgodnych z prawem praktyk windykacyjnych oraz komorniczych.

Edukacja w zakresie wiedzy finansowej

Dodatkowo warto wskazać, że firmy zajmujące się oddłużeniem często kładą nacisk na edukację finansową swoich klientów.

Organizują warsztaty poświęcone wychodzeniu z długów i prowadzą doradztwo, aby pomóc klientom poprawić swoje umiejętności finansowe i uniknąć przyszłych problemów z zadłużeniem.

Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.

  1. Glogera 4/4, 42-217 Częstochowa

Tel.: 883 615 777 / biuro@doboszkancelaria.pl

About the author

Dodaj komentarz