notariusz

Czym zajmują się notariusze?

Notariusz, dawniej nazywany rejentem jest urzędnikiem państwowym, z nadania ministra sprawiedliwości. Niewiele osób wie, że to właśnie minister wyznacza miejsce, w jakim notariusz ma prowadzić kancelarie. Jakie są główne zadania notariusza?

Kim jest notariusz?

Notariusz to prawnik, którego na to stanowisko mianuje minister sprawiedliwości. Jest to osoba, która musi ukończy studia prawnicze i odpowiednią aplikację. Notariusze w Olsztynie, a także z innych polskich miast pobierają taksę notarialną. Jej wysokość jest ustalona rozporządzeniem ministra finansów. W ramach swojej działalności, notariusz, musi zachować tajemnicę na temat wszystkich okoliczności, do których doszły w jego kancelarii. Do zwolnienia z tajemnicy uprawniony jest minister sprawiedliwości. Zadaniem notariusza jest zabezpieczenie praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne.

Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Spisanie rozdzielności majątkowej, poświadczenie sprzedaży nieruchomości czy przyjęcie lub odrzucenie spadku musi być dokonane w obecności notariusza. Prawnik przygotowuje także akty poświadczenia dziedziczenia, sporządza umowy, poświadczenia, przygotowuje protokoły, a także protesty weksli i czeków. Może wziąć na przechowanie dokumenty, pieniądze czy weksle. 

Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

Konieczność załatwienia notarialnej sprawy, wymaga wybrania odpowiedniego miejsca. Dobra kancelaria notarialna w Olsztynie zatrudnia doświadczonych notariuszy, którzy z poszanowaniem prawa, sprawnie i szybko załatwią zleconą sprawę. Dobry notariusz ma odpowiednie środki, by wszystkie informacje przekazywane w kancelarii były chronione. Zanim wybierzemy się do notariusza, warto dostarczyć do niego dokumenty, by mógł sporządzić odpowiednie dokumenty. Powinny zawierać dane obu stron i wszelkie wymagane informacje. Dzięki temu notariusz na spokojnie przygotuje potrzebny dokument i dopilnuje by niczego nie zabrakło. Dokumenty należy dostarczyć w oryginale. 

About the author

Dodaj komentarz