Akt poświadczenia dziedziczenia – najważniejsze informacje

W niektórych przypadkach powołanie do spadku nie jest jednoznaczne z automatycznym nabyciem majątku osoby zmarłej. W tej sytuacji trzeba pamiętać o dopełnieniu formalności. Spadkobierca może postawić na drogę notarialną lub sądową. Co ciekawe, nie zawsze można skorzystać z potwierdzenia spadku w kancelarii notarialnej. Czym cechuje się akt poświadczenia dziedziczenia? Jak uzyskać ten dokument? Co jest najważniejsze?

Poświadczenie dziedziczenia

Pamiętajmy o tym, że ciekawe informacje na ten temat znajdziemy na stronie poradnikpracownika.plWarto wiedzieć, że notarialne poświadczenie dziedziczenia jest jedną z metod formalnego stwierdzenia nabycia praw do spadku. Notariusz w tej sytuacji sporządza nie tylko protokół dziedziczenia, lecz także akt poświadczenia dziedziczenia. To dokumenty urzędowe, które mają na celu potwierdzać przejście prawa własności na konkretne osoby.

Nie bez znaczenia jest fakt, że poświadczenie dziedziczenia to alternatywne rozwiązanie, pozwalające załatwić ważne formalności spadkowe. Kolejną opcją jest postępowanie sądowe, prowadzone przez sąd spadku. Tutaj wydawane jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przed daną osobę.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Co warto wiedzieć? Okazuje się, że akt poświadczenia dziedziczenia jest dosyć łatwy do uzyskania. Jednakże trzeba mieć na uwadze wszystkie formalności. Trzeba zebrać w kancelarii notarialnej spadkobierców testamentowych i ustawowych. Poza tym, nie można pomijać zebrania istotnych dokumentów. Warto wiedzieć, że sama chęć nie załatwia tutaj sprawy. Notariusz może bowiem odmówić dokonania czynności w niektórych sytuacjach.

Do czego posłuży nam akt poświadczenia dziedziczenia? Dokument ten wskazuje na prawa do spadku i pozwala załatwić inne formalności. Bez APD nie ma możliwości wypłacenia pieniędzy z konta bankowego osoby zmarłej, czy też przerejestrowania nabytego pojazdu. Jak widać, ten dokument jest bardzo ważny. Ustawodawca nie wskazuje na limit czasowy, w którym uzyskać trzeba APD. Spadkobierca może to zrobić w dowolnym momencie.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Niekiedy zdarza się, że wcześniej inny spadkobierca dopełnił formalności dotyczących APD w innej kancelarii. Co zrobić w takiej sytuacji? Niestety notariusz może nam odmówić poświadczenia dziedziczenia. Prawo nie pozwala, aby w obrocie korzystać z większej liczby APD. Możemy sporządzić wyłącznie jeden taki dokument, co trzeba mieć na uwadze, W tym przypadku spadkobierca podlega odpowiedzialności karnej. Jeśli złożymy fałszywe oświadczenie o tym, że wcześniej nie sporządzono APD, musimy liczyć się z konsekwencjami.

Faktem jest, że w niektórych sytuacjach nie ma możliwości skorzystania z APD. Dokument ten jest bardzo istotny, gdyż potwierdza nasze prawa do nabycia spadku. Mimo tego, że jego uzyskanie jest dosyć łatwe i szybkie, notariusz nie zawsze może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Warto dokładnie zapoznać się, z przepisami prawnymi w tym zakresie, tak aby nic nas nie zaskoczyło. Przepisy bez przerwy ulegają zmianom, co także trzeba mieć na uwadze.

About the author

Dodaj komentarz