miasteniczna proba badania

Próba miasteniczna – jakie są wskazania do tego badania?

Badania EMG, czyli badania elektromiograficzne są ważnymi elementami diagnostyki chorób mięśni i nerwów obwodowych. Do grupy tych badań należy próba miasteniczna, która pozwala zdiagnozować miastenię. Badanie pozwala na ocenę transmisji nerwowo-mięśniowej.

Próba miasteniczna – na czym polega?

Próba miasteniczna w Gdyni pozwala określić jak funkcjonują mięśnie i układ nerwowy. Pozwala na wychwycenie ognisk patologicznych, zmienionych chorobą. Na badanie kieruje lekarz neurolog, który w wywiadzie z pacjentem podejrzewa miastenię. Podczas badania określony nerw jest stymulowany seriami następujących po sobie bodźców elektrycznych w różnym natężenie. Pomiędzy seriami zachowywana jest trzydziesto sekundowa przerwa. W trakcie badania wykorzystuje się elektrody, które są powierzchniowo naklejone na ciało pacjenta. 

Próba miasteniczna nie jest badaniem inwazyjnym, ale nie należy do badań przyjemnych. Stymulacja może być niekomfortowa dla pacjenta. Badanie nie trwa długo i jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta. Nie występują po nim niepożądane objawy. Może pojawiać się niewielki dyskomfort bólowy w miejscu wkłucia igły przewodzącej do nerwów elektrostymulację. 

Jakie są wskazania do badania?

Próba miasteniczna czy próba tężyczkowa w Gdyni to badania, na które musi skierować lekarz neurolog. I choć badania należą do grupy badań EMG, należy podczas zapisu wyraźnie określić jaki ma to być rodzaj badania. Pozwoli to uniknąć problemów z postawieniem prawidłowej diagnozy. Wskazane jest, by przed próba miasteniczną odstawić leki stosowane w leczeniu miastenii na 12 – 24 godziny.

Wskazaniem do przeprowadzenia badania są objawy charakterystyczne dla miastenii. Charakterystyczny objaw do męczliwość mięśni. Pojawia się głównie wieczorem, co pacjent może pomylić ze zmęczeniem. Objawia się ona opadaniem powiek i podwójnym widzeniem. Pojawia się nie możność zamknięcia powiek. Mogą pojawić się problemy z przeżuwaniem czy mówieniem. Mogą pojawiać się także problemy z oddychaniem. 

About the author

Dodaj komentarz